Sk
En
Pl

Zloženie

Hyaluron-Chondroitin-Komplex (HCK) : „ Aktívna sila pre zdravý pohybový aparát človeka - pre ochranu kĺbu a výstavbu chrupavky “

Keď dochádza dlhšiu dobu k nedostatku pohybu alebo chybnému zaťaženiu jednotlivých častí ľudského tela, môže to viesť k nedostatku živných látok v pohybovom aparáte. Tkanivo chrupavky trpí pod týmto nedostatočným vyživovaním a stáva sa mimoriadne náchylným k poškodeniu. Všetky procesy, ktoré bránia vyživovaniu chrupavky, vedú k jej poškodeniu.

Existujú tiež telu vlastné látky, ktoré majú efekt zmenšovania či úbytku chrupavky, nachádzajú sa ale obvykle v rovnováhe s látkami budujúcimi. Pokiaľ sú procesy výstavby a úbytku rušené, napr. už popísanými príčinami artrózy, môže toto byť absorbované až do určitého stupňa. Pokiaľ je táto hranica prekročená, chrupavka sa už nedá viac regenerovať a pomaly sa začne meniť jej štruktúra. Proces artrózy začal.

Keď sa poruší súhra oboch týchto látok - pozri rizikové faktory - môže to viesť k odbúravaniu tkaniva kĺbovej chrupavky. Pokiaľ chrupavka dostáva príliš málo výživných látok, zhoršuje sa funkcia chrupavky tlmiť nárazy, objem chrupavky sa znižuje, tzv. degraduje a zároveň sa znižuje tvorba kĺbovej tekutiny. Artróza pokračuje.

Zmysluplné je včas chrupavku kĺbov podporovať zvonka. Jednou dôležitou oporou je pravidelný, treniu sa vyhýbajúci a ku kĺbu šetrne sa chovajúci pohyb. Ďalšou je dostačujúce zásobovanie chrupavky pre ňu dôležitými látkami pre základnú stavbu a výživu - kyselinou hyalurónovou a chondroitínom, pretože predpokladom pre zvýšenie účinnosti alebo regeneráciu tkaniva chrupavky je, aby pre to potrebné substancie boli k dispozícii v dostatočnom množstve. Avšak náš moderný spôsob výživy neponúka žiadne potravinové prostriedky, ktoré obsahujú tieto dôležité stavebné látky.

Pre optimálnu ochranu chrupavky je teraz kyselina hyalurónová k dostaniu vo vstrebateľnej forme v komplexe s chondroitínom ako Hyaluron-Chondroitin-Komplex, v skratke HCK. Kyselina hyalurónová a chondroitín môžu účinne chrániť chrupavku pokiaľ sú podávané spoločne, pretože obe tieto látky chrániace a vyživujúce chrupavku sa vzájomne vo svojej účinnosti doplňujú.

HCK - tento klinicky overený komplex účinných látok je teraz k dispozícii ako tonikum, v tekutej, chutnej a ľahko vstrebateľnej forme, takmer s okamžitou absorpciou a doplňovaním depozitných miest v organizme, čím je zaistená veľmi rýchla účinnosť. Výhodou tejto formy výživy a jej zloženia je maximálny komfort v doplňovaní iba v jedinej dennej dávke a ďalej výborná znášanlivosť a šetrnosť k slizniciam tráviaceho ústrojenstva, ktorá podstatne menej zaťažuje organizmus než tablety.

Jednako len, HCK vo forme doplnku stravy nie je liekom, ale nutričným posilňujúcim povzbudzujúcim prostriedkom, ktorý nemá žiadne známe vedľajšie účinky. Po vstrebaní sú obe zložky HCK rozvedené okrem iného do kĺbov, kde podporujú kvalitnejšiu tvorbu synoviálnej tekutiny a do určitej miery aj regeneráciu chrupavky. Týmto je znížený, či dokonca zastavený postup artrózy, zlepšuje sa pohyblivosť kĺbov a artritická bolesť zmizne nebo je výrazne menšia.

Aby sa tomuto porozumelo, musí mať človek pred očami úlohy oboch látok:

Kyselina hyalurónová – Základný stavebný kameň „maziva“ kĺbov

Táto látka je dôležitou súčasťou mnohých tkanív - napína kožu a spojovacie tkanivo, udržuje pružnosť chrupavky a premazáva naše kĺby. Kyselina hyalurónová je základnou súčasťou synoviálnej (kĺbovej) tekutiny, “maziva” kĺbov. Bez nej by naše kĺby nemohli fungovať tak ľahko ako obvykle fungujú. Navyše synoviálna tekutina slúži ako poduška a ako zdroj živín pre bunky chrupavky, ktorá sa musí pravidelne obnovovať. Kyselina hyalurónová je v stave tvoriť veľké množstvo tekutiny – až do šiestich litrov vody na gram. Voda nie je komprimovateľná a odovzdáva túto vlastnosť tiež tkanivu obsahujúcemu kyselinu hyalurónovú, ako aj chrupavke. Zároveň je zodpovedná za tuhú konzistenciu kĺbovej tekutiny, ale jej viskozita sa mení v závislosti na mechanicky pôsobiacich silách - znižuje sa čím silnejšie sú šmykové sily. Pritom ale zostáva dostatočne hustá, takže nemôže byť ako voda z kĺbu vyťahovaná. K tomu drží vďaka chemických zmenovým účinkom a svojej jedinečnej forme molekúl zvlášť dobre na kĺbovej chrupavke.

Kyselina hyalurónová je veľký polymér charakteristických, význačných cukrov (pozri štrukturálny vzorec) a zásadným spôsobom určuje viskozitu synoviálnej kvapaliny. Aby sa chrupavka regenerovala a dobre fungovala, vyžaduje nepretržité premazávanie hyalurónovou kyselinou a nesmie vysychať. S rastúcim vekom endogénna (vnútri tela produkovaná) produkcia hyalurónovej kyseliny klesá a chrupavka tak môže vysychať a stáva sa nepoddajnou. Zdravý a mladý jedinec vytvára kyselinu hyalurónovú z glukosamínov, ktoré prijíma v potrave. Táto schopnosť sa s vekom znižuje. Už u štyridsaťročných sa telu vlastná produkcia kyseliny hyalurónovej tak znižuje, že sa obsah kyseliny hyalurónovej v tele redukuje na polovicu. Po 60. roku života je vlastná produkcia tela už natoľko znížená, že je v tele sotva desať percent pôvodného množstva. Zároveň ale platí, že čím je väčšie športové a fyzické zaťaženie, tým je väčší deficit medzi schopnosťou tvorby a spotreby hyaluronátu. Pokiaľ chceme kompenzovať znižujúcu sa endogénnu produkciu kyseliny hyalurónovej a predchádzať tak následne vyvíjajúcim sa chybám v kĺbovom a spojivovom tkanive, je vhodné hyalurónovú kyselinu dopĺňať.

Doteraz mohla byť kyselina hyalurónová používaná výhradne vstrekovaním artikulárne (priamo do postihnutého kĺbu). Tento spôsob však má niektoré známe nevýhody. Priamy vstrek injekciou do kĺbu je bolestivý a ako pri každom zásahu do organizmu existuje nebezpečenstvo, že s injekciou bude do sterilnej kĺbovej dutiny zavlečený pôvodca choroby a tam spustí nebezpečnú kĺbovú infekciu. Ďalej tento zákrok musí vždy vykonávať odborný lekár, čo je náročné na čas i peniaze.

Skôr nebolo orálne (ústne) doplňovanie kyseliny hyalurónovej účinné, a to kvôli jej veľkej molekulárnej hmotnosti, ktorá do značnej miery nedovoľovala vstrebávaniu v črevách a efektívnu výživu tkanív. Toto je veľká vymoženosť moderného výskumu, pretože vedci vyvinuli špeciálny postup úpravy hyalurónovej kyseliny, vďaka ktorému sa táto látka z veľkej časti z čriev vstrebáva a je tak efektívne použitá tam, kde je jej nedostatok v organizme. Zároveň jej doplnenie do organizmu stimuluje produkciu endogénnej kyseliny hyalurónovej, má za následok normalizáciu viskoelastických vlastností synoviálnej tekutiny a aktivuje procesy reparácie tkaniva na úrovni kĺbovej chrupavky. Okrem toho boli preukázané protizápalové a analgetické účinky. Tieto vlastnosti majú za následok zlepšenie funkcie kĺbu a subjektívne i objektívne zlepšenie príznakov, ktoré ochorenie kĺbu sprevádzajú.

Dnes už teda môže byť kyselina hyalurónová podávaná ako „ľahká váha“ viazaná v komplexe. V tejto forme môže byť prijímaná zažívacím traktom spolu s dennou dávkou krmiva, odvádzaná do krvného obehu a ďalej rozdeľovaná na depozitné miesta, do všetkých tkanív, vrátane kože, očí, kostí, srdcových chlopní, medzistavcových platničiek a samozrejme kĺbov. Jednotlivé depozitné miesta v organizme (v tomto prípade i kĺbová tekutina) sú znovu postupne saturované (doplnené) kyselinou hyalurónovou a to v takom množstve, ktoré mnohonásobne prevyšuje podiel v preparátoch, ktoré do organizmu aplikujeme injektovaním.

Mimo doplnenia kĺbovej tekutiny po stránke kvalitatívnej i kvantitatívnej má kyselina hyalurónová v ľudskom organizme i efekt dermatologický, a to svojou schopnosťou na seba viazať molekuly vody a udržovať ich v bunkách pokožky, čím pokožka vypadá mladšia, sviežejšia a zdravšia. Tohto efektu sa preto využíva v kozmetickom priemysle k výrobe hydratačných krémov, ďalej k liečbe akné a v neposlednom rade k výrobe injekčných výplní v kozmetike a plastickej chirurgii – k liftingu tváre.

Chondroitín – Garant pružnosti tkaniva

Ďalšou základnou a potrebnou zložkou hmoty chrupaviek a “magnetom na tekutiny” je mukopolysacharid chondroitín (pozri štrukturálny vzorec). Bioaktívnou formou chondroitínu je chondroitinsulfát vďaka svojmu silnému negatívnemu náboju a efektívnemu viazaniu vody a tiež zaisťuje pružnosť chrupavky. Okrem toho napomáha regenerácii chrupavky, pretože chrupavky nemajú cievy, sú vyživované iba cez synoviálnu tekutinu. V súhre s vitamínom C riadi chondroitinsulfát aj produkciu a stabilizáciu kolagénu, vláknitého proteínu, ktorý je takisto potrebný pre tvorbu substancie chrupavky. Chondroitín v podstate podporuje prenikanie živín cez základnú hmotu do buniek chrupavky. Navyše ju chráni pred opotrebením tým, že bráni činnosti určitých enzýmov odbúravajúcich chrupavku.

Nedostatok chondroitínu spôsobuje nedostatočné zásobenie chrupavky, a výsledkom sú potom jej poškodené a degenerované bunky. Okrem toho základná hmota chrupavky stráca svoju pružnosť a tým svoju schopnosť tlmiť nárazy. Stručne povedané, nedostatok chondroitínu spôsobuje degeneráciu chrupavky a napomáha vývinu a tvorbe artrózy. Podľa doporučení EULAR vykazuje chondroitín stredne silný až silný účinok na zníženie bolesti a na zvýšenie funkčnosti kĺbu.

Taktiež je preukázané, že účinnosť chondroitínu je závislá na prítomnosti prirodzenej koncentrácie kyseliny hyalurónovej. Samostatne v podávaných prípravkoch viac-menej neúčinkuje, pretože iba za prítomnosti tejto kyseliny dochádza k aktivizácii chondrocitov, ktoré sú následne schopné metabolizovať chondroitín.

Pre svoje vlastnosti bolo tonikum doplnené ešte o komponent:

Vitamín E, ktorý neplní len funkciu prirodzeného „ elixíru mladosti “.

Okrem jeho zaradenia medzi význačné antioxidanty sa vitamín E v organizmu spolupodieľa na obnove a podpore pohybového aparátu a to predovšetkým pri raste svalového tkaniva, ďalej v urýchlení hojenia a rekonvalescencie po úrazoch a operáciách a takisto vo zvyšovaní schopnosti organizmu odbúravať škodliviny – detoxikácii. Je tiež nazývaný ako prirodzený „omladzovač“ organizmu. Nejde ani tak o proces omladzovania ako skôr o spomalenie rozvoja zmien súvisiacich so starnutím.